LEGEA III 3. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau în desert, caci Domnul nu va lasa nepedepsit pe cel ce ia în desert numele Lui. Numele trezeşte şi concentrează în om noţiunea! A lua in desert numele Domnului se refera si la neascultarea fata de Cuvantul Sau si de Poruncile si Legile pe care le-a instituit pentru binele omenirii. Pentru ca Dumnezeu este Sfant si numele Sau este Sfant. Vorbirea noastra reflecta cine suntem noi in realitate si trebuie sa IL onoram mereu pe Dumnezeu folosind cuvinte care sa reflecte pe cine suntem chemati sa reprezentam. Avand numele lui Christos de crestini noi suntem in partasie cu Dumnezeu si trebuie sa onoram cum se cuvine acest legamant si sa nu il incalcam. Cel care pângăreşte un nume şi îndrăzneşte să-l degradeze, acela degradează astfel noţiunea! Gândiţi-vă mereu la acest lucru! Această poruncă clară a Domnului este însă cel mai puţin respectată dintre toate cele Zece Porunci, fiind astfel cel mai mult încălcată. Această încălcare îmbracă mii de forme diferite. Chiar dacă omul crede că multe dintre aceste încălcări sunt complet inofensive, că sunt doar expresii superficiale, ele rămân totuşi încălcări ale acestei porunci date într-un mod atât de sever! Tocmai aceste mii de forme ale nerespectării, aşa-zis inofensive, sunt cele care înjosesc Numele Sfânt al lui Dumnezeu şi o dată cu acesta noţiunea de Dumnezeu, care este întotdeauna strâns legată de Nume, răpindu-I Sfinţenia Sa în faţa oamenilor, ba chiar şi în faţa copiilor, pângărind caracterul Său sacru prin transformarea Sa în ceva cotidian şi prin folosirea Sa înjositoare în pălăvrăgeala generală! Oamenii nu se tem să meargă cu acest lucru până la ridicol. Nu vreau să menţionez nici una din numeroasele expresii; căci Numele este mult prea măreţ şi sublim pentru a face aceasta! Insă este suficient ca fiecare om să observe doar într-o singură zi acest lucru şi va fi şocat cât de multe încălcări ale celei de-a Treia Porunci sunt comise de către bărbaţi şi femei, de către tineri şi bătrâni, mergând până la copii, care abia sunt în stare să formeze o propoziţie corectă. Căci aşchia nu sare departe de trunchi"! Din acest motiv, tocmai înjosirea lui Dumnezeu este adesea primul lucru pe care tineretul îl învaţă în încălcările numai aparent inofensive ale Legilor lui Dumnezeu! însă efectul este cel mai grav dintre toate încălcările! El s-a răspândit într-un mod de-a dreptul devastator printre toţi oamenii, nu numai la creştini, ci şi la mohamedani, evrei şi budişti; peste tot se poate auzi acelaşi lucru până la dezgust! Atunci ce valoare mai poate avea pentru om numele de DUMNEZEU"! El este degradat şi nu este respectat nici cât o para! Mult mai rău decât o haină ponosită. Şi acest om al pământului, care în rest vrea să fie atât de deştept, consideră acest lucru inofensiv şi păcătuieşte în această privinţă mai mult de o sută de ori pe zi! Unde este reflecţia? Unde este cel mai mic impuls al percepţiei intuitive? Voi, de asemenea, sunteţi deja pe deplin abrutizaţi în acest sens şi ascultaţi cu calm atunci când cea mai sfântă dintre toate noţiunile este astfel călcată în picioare şi târâtă în noroiul vieţii de zi cu zi! Insă nu vă amăgiţi! Datoria cu care sunteţi împovăraţi pentru această vină trebuie plătită fără cruţare de către fiecare om care a păcătuit în această privinţă! Şi nu este chiar atât de uşor să ispăşiţi tocmai acest lucru, pentru că el atrage după sine urmări rele, atât de extinse încât trebuie să se răzbune până la a treia şi a patra generaţie, dacă nu apare odată un om în acest lanţ de urmaşi, care să ajungă la recunoaştere şi să pună capăt acestor obiceiuri rele. De aceea, încercaţi să combateţi în cercurile voastre apropiate acest obicei dăunător. Dar înainte de toate, tăiaţi propriile voastre porniri rele cu toată energia pe care o mai aveţi, pentru ca datoria voastră de păcat să nu devină mai mare decât este deja în această privinţă. Să nu credeţi că răscumpărarea va fi uşoară, pentru că voi nu aţi avut deloc intenţii rele până acum prin aceasta! Paguba este exact aceeaşi! Şi păcatul împotriva poruncii continuă să existe! Voi aţi cunoscut-o exact. Este vina voastră dacă nu v-aţi străduit să vă clarificaţi importanţa ei! De aceea, nimic nu poate fi şters pentru voi! Ascultaţi şi acţionaţi astfel încât să deveniţi capabili să achitaţi multe, cât sunteţi încă pe pământ. Altfel, mlaştina care vă aşteaptă când ajungeţi la judecata şi care se pune în calea înălţării voastre, reţinându-vă, va fi înspăimântătoare. Dar nu numai indivizii, ci şi autorităţile şi-au arătat de-a lungul secolelor împotrivirea faţă de această poruncă, pretinzând forţat jurăminte de la oameni, obligându-i să încalce porunca prin ameninţarea cu pedepse pământeşti, dacă nu se supuneau cerinţelor. Insă pedeapsa este cu mult mai grea şi ea cade asupra tuturor acelora care au pretins jurământul, nu asupra celor care au fost nevoiţi să-l facă sub presiune. Christos, de asemenea, a spus încă o dată clar: Vorba voastră să fie Da sau Nu; căci tot ceea ce este mai mult de atât vine de la cel rău!" Şi într-adevăr, autorităţile aveau puterea să-i dea lui Da" sau lui Nu" greutatea decisivă, pedepsind înşelăciunea în faţa justiţiei aşa cum pedepseau şi încălcarea jurământului! Cu aceasta ei puteau ridica valoarea cuvintelor în faţa justiţiei la acel nivel de care ei aveau nevoie pentru a da o sentinţă. Nu era necesar ca din această cauză să conducă oamenii cu forţa la încălcarea Poruncii lui Dumnezeu! Insă bisericile şi reprezentanţii lor au dus acest lucru şi mai departe; invocându-L pe Dumnezeu, ei îi supuneau pe semenii lor la cele mai grave torturi şi îi ardeau, dacă nu mureau deja înainte din cauza chinurilor. Impăratul roman Nero, binecunoscut tuturor şi temut din cauza cruzimii sale, nu a fost atât de rău, atât de condamnabil, pentru că a torturat creştinii, cum sunt multe biserici azi, cu numărul lor uriaş de păcate faţă de Legile lui Dumnezeu! In primul rând, el nu a ucis şi nu a torturat nici pe departe atât de mult şi, în al doilea rând, el nu a făcut-o sub invocări atât de făţarnice ale lui Dumnezeu; asemenea invocări trebuie incluse în rândul celor mai mari blasfemii pe care un om le poate comite. Nu foloseşte la nimic dacă astăzi aceleaşi biserici condamnă ceea ce s-a comis din păcate mult prea mult timp prin ele; Căci ele nu au abandonat de bunăvoie acest lucru! Şi nici astăzi nu se procedează cu mult diferit în ce priveşte duşmănia reciprocă, care este doar mai reţinută şi apare într-o altă formă, mai modernă! Şi aici s-a schimbat în decursul timpului numai forma, însă nu şi nucleul viu! Şi numai acest nucleu, pe care oamenii îl ascund cu atâta plăcere, contează în faţa Judecăţii lui Dumnezeu, niciodată forma exterioară! Iar această formă actuală, doar aparent inofensivă, s-a născut, ca şi până acum, din acelaşi nespus orgoliu spiritual al reprezentanţilor tuturor bisericilor. Şi unde nu este prezentă această aroganţă condamnabilă, acolo se găseşte o înfumurare goală care se bazează pe puterea pământească a bisericilor. Aceste vicii duc destul de des la cele mai necuviincioase duşmănii, care se mai împletesc şi cu socoteli pământeşti legate de extinderea influenţei, dacă nu chiar de dorinţa de a câştiga o mare importanţă politică. Şi toate acestea cu Numele lui DUMNEZEU" pe buzele lor, astfel încât aş dori să strig încă o dată, asemenea Fiului lui Dumnezeu: Prin faptele voastre voi aţi pus pecetea pe casele Tatălui Meu ca pe nişte ascunzători de ucigaşi, considerându-le a fi în onoarea voastră. Voi vă numiţi slujitori ai lui Dumnezeu, dar aţi devenit slujitorii propriei voastre arogante!" Fiecare catolic se crede în faţa lui Dumnezeu mult mai bun decât un protestant, fără a exista vreun motiv pentru aceasta, iar fiecare protestant se crede la rândul lui mai cunoscător, mai avansat şi astfel mai aproape de Dumnezeul său decât catolicul! Şi toţi aceştia sunt cei care susţin că ar fi adepţii lui Christos, că s-ar orienta după Cuvântul Lui. Nechibzuite sunt ambele părţi, dacă se sprijină pe un lucru care nu contează deloc în faţa Voinţei lui Dumnezeu! Chiar aceştia păcătuiesc mult mai mult împotriva Poruncii a Treia a lui Dumnezeu decât adepţii altor religii; Căci ei abuzează de Numele lui Dumnezeu nu numai prin cuvinte, ci şi prin faptă, prin întregul lor mod de viaţă, chiar şi în aşa-numita lor Slujbă Divină! Pentru orice om care gândeşte şi observă cu atenţie, acestea constituie doar un exemplu oribil de forme lipsite de conţinut şi de gânduri goale. Tocmai prin îngâmfarea lor nelimitată, de a dori să se convingă pe ei înşişi şi să convingă pe cei din jurul lor că ar avea deja un loc în Paradis înaintea celor de alte credinţe, ei pângăresc în modul cel mai profund noţiunea de Dumnezeu! Nu forma exterioară a ritualurilor bisericeşti, a botezului şi a atâtor lucruri este cea care contează! Doar ceea ce există în interiorul omului trebuie să se înfăţişeze Judecăţii! Ţineţi minte aceasta, voi cei aroganţi, cărora le-a fost deja vestit că în Ziua Judecăţii vor veni încrezuţi şi mândri, cu steaguri şi veşminte pompoase pentru a-şi primi bucuroşi răsplata. Dar ei nu vor ajunge niciodată în împărăţia Spiritului de la picioarele Tronului lui Dumnezeu, pentru că îşi vor primi răsplata ce li se cuvine încă înainte de ajunge acolo. O suflare de gheaţă îi va spulbera ca pe pleava care nu are nici o valoare; Căci le lipseşte în interiorul lor umilinţa pură şi adevărata iubire pentru aproapele lor! Prin felul lor de a fi, ei sunt cei care abuzează în modul cel mai grav de Numele lui DUMNEZEU", cei care încalcă cea de-a Treia Poruncă în modul cel mai flagrant! Ei toţi îl slujesc pe lucifer, nu pe Dumnezeu! Şi astfel batjocoresc toate Poruncile lui Dumnezeu! De la prima până la ultima! Dar mai cu seamă această a Treia Poruncă, a cărei încălcare este aici cea mai mare pângărire a noţiunii de Dumnezeu prin Nume! Scoaterea de draci in numele Domnului este spiritism curat si cei ce fac aceasta sau deschid cartile sau ghicesc sunt necurati in ochii lui Dumnezeu. Feriţi-vă să mai treceţi în continuare cu uşurinţă peste această poruncă! De acum înainte fiţi foarte atenţi la voi înşivă şi la cei din jurul vostru! Gândiţi-vă că dacă respectaţi cu fidelitate nouă porunci şi desconsideraţi una dintre ele, veţi fi totuşi pierduţi în final! Atunci când o poruncă este dată de Dumnezeu, acest fapt constituie deja dovada că nu are voie să fie tratată cu uşurinţă, că este neapărat necesar să fie împlinită! Altfel ea nu v-ar fi fost dată niciodată. Să nu îndrăzniţi să vă rugaţi, dacă nu sunteţi în stare să vibraţi cu tot sufletul în cuvinte şi feriţi-vă ca nu cumva să apăreţi palavragii nechibzuiţi în faţa Dumnezeului vostru; Căci prin aceasta aţi fi vinovaţi în faţa Lui de folosirea abuzivă a Numelui lui Dumnezeu caci ne-a fost data o singura rugaciune si ea este baza si nu insiruirea de cuvinte, caci Dumnezeu stie ce avem in suflet cand ne rugam, înainte de a-I cere ceva, chibzuiţi cu atenţie dacă aveţi nevoie urgentă de acel lucru! Nu vă încurcaţi în rugăciuni formale, pe care să le îndrugaţi la anumite intervale de timp, aşa cum a devenit un obicei rău în toate practicile religioase. Acest lucru nu este numai folosire abuzivă a Numelui lui Dumnezeu, dar şi blasfemie! La bucurie sau la necaz, o percepţie intuitivă fierbinte, fără cuvinte, rămâne mult mai valoroasă decât o mie de rugăciuni rostite, chiar dacă această percepţie intuitivă durează doar o fracţiune de secundă. Căci atunci o asemenea percepţie intuitivă este întotdeauna veritabilă şi nu este făţărnicie! De aceea, ea nu este niciodată folosire abuzivă a noţiunii de Dumnezeu. Este o clipă sfântă atunci când spiritul uman vrea să se prosterneze în faţa Treptelor Tronului lui Dumnezeu, rugând sau mulţumind! Acest lucru nu trebuie niciodată să devină pălăvrăgeală obişnuită! Nici din partea slujitorilor unei biserici Acel om care este capabil să folosească Numele lui Dumnezeu în toate ocaziile posibile şi imposibile din viaţa sa de zi cu zi nu a avut niciodată nici cea mai vagă idee despre noţiunea de Dumnezeu! Ca spirit uman el trebuie să posede capacitatea de a percepe intuitiv în sinea lui o presimţire a lui Dumnezeu, fie şi numai o singură dată în viaţa sa pământească! Insă această singură dată ar fi suficientă pentru a-i lua orice dorinţă de a mai încălca Porunca a Treia în mod uşuratic! Atunci el va purta veşnic în sine nevoia de a pronunţa numele DUMNEZEU" numai în cea mai înaltă puritate a întregii sale fiinţe interioare! Cel care nu are aceasta este foarte departe de a fi măcar demn de Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai puţin de a ajunge în împărăţia lui Dumnezeu, de a se bucura de binecuvântata Sa apropiere! Din acest motiv este de asemenea interzis să se reprezinte o imagine a lui Dumnezeu Tatăl potrivit concepţiilor umane! Fiecare încercare în această privinţă trebuie să ducă numai la o degradare jalnică, deoarece nici spiritului uman, nici mâinii omeneşti nu le este îngăduit să cuprindă în viziuni nici măcar cea mai mică parte a realităţii şi să o transpună pământeşte într-o imagine! Cea mai mare operă de artă în această privinţă ar putea însemna doar o degradare profundă. Un Singur Ochi doar, în nespusa Lui strălucire, sugerează totul! Atât de sublimă este Măreţia, de neînţeles pentru voi, pe care o cuprindeţi în Cuvântul DUMNEZEU" şi pe care îndrăzniţi adesea să o folosiţi cu îndrăzneală uşuratică ca pe cea mai obişnuită dintre expresiile goale şi nechibzuite! Va trebui să daţi socoteală pentru aceste fapte ale voastre!
- LEGEA DIVINA
- SEMNUL lui DUMNEZEU
- SEMNUL FIAREI
- TRADITIA OMENEASCA
- ZIUA a SAPTEA
- SABATUL DOVEZI
- Legea I
- Legea II
- Legea III
- Legea IV
- Legea V
- Legea VI
- Legea VII
- Legea VIII
- Legea IX
- Legea X